Řešené grantové projekty

• GAČR523/02/1526 Genetická rezistence k infekčním chorobám: Využití genomiky ke studiu mechanismů přirozené imunity koně.

• GAČR 523/02/D126 Identifikace diferenciálně exprimovaných genů při aktivaci makrofága koně.

• GAČR 523/03/P089 Identifikace a mapování genů jako základ funkčně genomické analýzy přirozené imunitní odpovědi koně.

• FRVŠ G3 -299 Polymorfismus genů pro receptory IL-12 a TNF alfa u koně

• Výzkumný záměr - -MSM 161700001 Etiologie a patogeneze vybraných infekčních nemocí zvířat