MVDr. Peter Scheer, Ph.D.

asistent

Odborná specializace

Patologická fyziologie - patofyziologie srdce, markery chorob kardiovaskulárního systému v laboratorní diagnostice, elektrokardiografie

Pedagogická činnost

Patologická fyziologie - semináře a praktická cvičení pro studenty FVL.

Zavádění miniinvazivních modelů do výuky PF.

Blok cvičení z elektrokardiografie (patologická fyziologie) (4 h) pro studenty FVL a FVHE.

Přednášky na akcích ČAVLMZ, SAVLMZ a akcích kardiologické sekce ČAVLMZ s tématy věnovanými zejména kardiologii.

Vědecká a výzkumná činnost

Patofyziologie kardiovaskulárního systému a plic: natriuretický systém ve vztahu ke kardiovaskulárním nemocím (1999-2004, modelové zvíře potkan), reexpanzní edém plic (2000-2001, modelové zvíře potkan), model infarktu myokardu a jeho modifikace s aplikací „kmenových“ buněk (2004, modelové zvíře králík), heterotopická transplantace srdce a využití modelu pro studium sanogeneze „kmenových“ buněk (2004, modelové zvíře potkan), model hyperkinetické plicní hypertenze (2004, modelové zvíře potkan).

Servisní činnost: (aplikace a odběry biologického materiálu, chirurgické zákroky a ošetřování pokusných jedinců) pro projekty řešené Ústavem fyziologie – stresový vřed (spolupráce s ÚN Brno, 1998-2003), mezidruhový přenos E. coli (spolupráce s Ústavem epizootologie FVL, 2000), nefrotoxicita amfotericinu (spolupráce s FN Brno Bohunice, 1999-2003), model ALL s použitím SCID a NOD/SCID myší (spolupráce s FN Brno Bohunice, 2004). Od ledna 2001 do června 2004 byl asistentem národního koordinátora multicentrické dvojitě slepé randomizované studie podporované britskou MRC – CRASH trial.

Řešené grantové projekty

Úspěšný řešitel nebo spoluřešitel 3 grantů (1x FRVŠ, 2x IGA MZ ČR).

IGA MZ ČR , IGA VFU Brno.

Spolupráce s praxí

Konzultace a přednášky v rámci Kardiologické sekce České asociace veterinárních lékařů malých zvířat na téma elektrokardiografie a Holter EKG, hlavní editor „Doporučených postupů pro léčbu chronického selhání srdce“ koncipovaných kardiologickou sekcí ČAVLMZ.

Vědecké publikace

ČIZEK A; LITERÁK I.; SCHEER, P (2000): Survivals of Escherichia coli O157 in faeces of experimentally infected rats and domestic pigeons. LETT APPL MICR, 31 (5).

MAYER J; DOUBEK M; DOUBEK J; HORKY D; SCHEER P; STEPANEK M (2002): Reduced nephrotoxicity of conventional amphotericin B therapy after minimal nephroprotective measures: Animal experiments and clinical study. J INFECT DIS, 186 (3).

MAYER J; DOUBEK M; HORKY D; DOUBEK J; SCHEER P; VORLICEK J (2000): Markedly reduced nephrotoxicity of conventional amphotericin B therapy after minimal nephroprotective measures - Animal model and clinical study. BLOOD, 96 (11), Part 2.

DOUBEK M; MAYER J.; DOUBEK J; HORKY D; SCHEER P(2002): Amphotericin B desoxycholate and amphotericin B colloidal dispersion nephrotoxicity models in rats and their implication for hernatooncological patients. BLOOD, 100 (11) Part 2.

KANTOROVÁ, I; SVOBODA P; SCHEER P; DOUBEK J; ŘEHORKOVÁ D; BOSÁKOVÁ H; OCHMANN J (2004): Stress ulcer prophylaxis in critically ill patients: a randomised controled trial. HEPATO-GASTROENTEROLOGY, 51 (56).

SCHEER P; SVOBODA P; DOUBEK J (2004): Tödliche Intoxikation eines jungen glatthaarigen Foxterriers durch das Gift der Regenkröte (Bufo bufo). KLEINTIERPRAXIS. (přijato do redakce)

SVOBODA P; KANTOROVÁ I; SCHEER P; DOUBEK J.; OCHMANN J; ŘEHORKOVÁ D; BOSÁKOVÁ H (2004): Helicobacter pylori is not risk factor for stress ulcer bleeding in polytraumatized patients. HEPATO-GASTROENTEROL, 51 (56)

CRASH TRIAL COLLABORATORS (2004): Effect of intravenous corticosteroids on death within 14 days in 10008 adults with clinically significant head injury (MRC CRASH trial):randomised placebo-controlled trial. LANCET, 364 (9).

CRASH TRIAL PILOT STUDY COLLABORAT (2002): The MRC CRASH Trial: study desing, baseline data, and outcome in 1000 randomised patient in the pilot phase. EMERG MED J, 19(6).

Abstrakta v impaktovaných periodicích

MAYER J; DOUBEK M; HORKÝ D; DOUBEK J; SCHEER P (2001): Markedly reduced nephrotoxicity of convetional amphotericin B therapy after minimal nefroprotective measures, animal model and clinical study. BONE MARROW TRANSPLANT., Suppl. I, 27.

KANTOROVÁ I; ŘEHORKOVÁ D; SVOBODA P; DOUBEK J; BOSAKOVA H; SCHEER O; OCHMAN J (2001): (O-147) effect of early enteral nutrition on mortality and morbidity in patients whith multiple trauma – a randomized controlled study. . HEPATO-GASTROENTEROL, Suppl. I, 48 (Suppl. I).

KANTOROVÁ I; SVOBODA P; SCHEER P; OCHMANN J (2003): Prevention of stress ulcer in ICU setting. HEPATO-GASTROENTEROL, Suppl. I, 50 (Suppl. l).

KANTOROVÁ I; SVOBODA P; REHORKOVA D;SCHEER P; OCHMANN J (2003): Early hemofiltration in patients with severe sepsis. HEPATO-GASTROENTEROL, Suppl. I, 50.

ŘEHORKOVÁ D; SVOBODA P; KANTOROVÁ I; SCHEER O; BOSAKOVA H; DOUBEK J (2001): Early nasojejunal tube nutrition in polytraumatized patients . HEPATO-GASTROENTEROL, Suppl. I, 48 (Suppl. I).

SCHEER P; KANTOROVÁ I; DOUBEK J; SVOBODA P; OCHMANN J (2001): Mechanism of stress ulcer prophylaxis in experimental rat. HEPATO-GASTROENTROL, Suppl. l, 48 (Suppl. l)

SCHEER P; TOMANDL J; SVOBODA P; KOSÁKOVÁ D; DOUBEK J (2004): Plasma levels of BNP-32 did not changed 60 minutes after pulmonary embolism in experimental rats. PHYSIOLOGICAL RESEARCH, 53.

SVOBODA P; KANTOROVÁ I; OCHMAN J; DOUBEK J; SCHEER P; (2001): Treatment of patient whith bleeding esophageal varices. HEPATO-GASTROENTEROL, Suppl. I, 48 (Suppl. I).

SVOBODA P; KANTOROVÁ I; OCHMAN J; SCHEER P; DOUBEK J; ŘEHORKOVÁ(2001): Propranolol, ligation, or sclerotharapy in prophylaxis of first bleeding in large esophageal varices. HEPATO-GASTROENTEROL, Suppl. I, 48 (Suppl. I).

SVOBODA P; KANTOROVÁ I; REHORKOVA D; SCHEER P; BOSAKOVA H (2003): Current evidence based practise for treatment of the patient in sepsis. HEPATO-GASTROENTEROL, Suppl. I, 50 (Suppl. I).

SVOBODA P; KANTOROVÁ I; SCHEER P; REHORKOVA D; BOSAKOVA H (2003): Can procalcitonin improve surgical timing in septic patients? HEPATO-GASTROENTEROL, Suppl. I, 50 (Suppl. I).

Původní práce, přehledové články a kasuistiky v recenzovaných odborných časopisech

SCHEER P; KOSÁKOVÁ D; DOUBEK J (2003): Střednědobá injekční anestezie po éterové indukci u laboratorního potkana. ČS FYZIOL, 52(4).

SCHEER P; KOSÁKOVÁ D; DOUBEK J (2004): Natriuretické peptidy – změní se veterinární kardiologové v biochemiky?. VETERINÁŘSTVÍ 54(2).

SCHEER P; ROZMÁNEK M (2003): První zkušenosti s holterovskou elektrokardiografií v ČR u veterinárních pacientů. VETERINÁŘSTVÍ 53(9).

SCHEER P; SVOBODA P; DOUBEK J (2004): Intoxikace jedem ropuchy obecné (Bufo Bufo) – kasuistika. VET LEK, 2 (4)

SCHEER P., SVOBODA P., KOSÁKOVÁ D., TOMANDL J., DOUBEK J. (2004): Experimentální plicní embolie nezměnila hladinu mozkového natriuretického peptidu (BNP) u laboratorního potkana. COR VASA (přijato do redakce)

SCHEER P; ŠTĚPÁNEK M; DOUBEK J;. HANÁK J (2000): Uplatnění elektrokardiografie v klinické praxi malých zvířat a koní. VETERINÁŘSTVÍ 2000, 50(3).

SCHEER P; VRBASOVÁ L; DOUBEK J (2003): Naše zkušenosti s neinvazivním měřením tlaku krve u psů. VETERINÁŘSTVÍ 53(3).

SVOBODA P; KANTOROVÁ I; OCHMAN J; DOUBEK J; KOZUMPLÍK L; MARŠOVÁ J; SCHEER P (1997): Dvoj a trojkombinační léčba k eradikaci Helicobacter pylori založená na pantoprazolu:randomizovaná kontrolovaná studie. VNITŘ LÉK, 43 (7).

SVOBODA P; SCHEER P; KANTOROVÁ I (2004): Septické stavy l - patofyziologie. VET LÉK, 2 (3).

Spoluautorství na monografiích

DOUBEK, J. A KOL. (2003): Veterinární hematologie Noviko a.s., Brno. 2003.

Abstrakta a články ve sbornících nebo supplementech odborných časopisů

DOUBEK, M; MAYER, J; HORKÝ, D; DOUBEK, J; SCHEER, P; ŠTĚPÁNĚK, M (2000): Zvířecí model nefrotoxicity konvenčního amfotericinu B. SB. XIV. OLOMOUCKÉ HEMATOLOGICKÉ DNY S MEZINÁR. ÚČASTÍ. 54. 2000. Olomouc, Univ Palackeho.

DOUBEK J; SVOBODA P; KANTOROVÁ I; LOJEK A; SCHEER P; ČÍŽ B (1998): Stress induced gastric ulceration in rats and possible protection. SURG ENDOSC, 12(5).

DOUBEK J; SVOBODA M; SCHEER P (1997): Endokrinní systém – fyziologie a patologie. In SB. V. VÝROČNÍ KONFERENCE ČAVLMZ, Poruchy žláz s vnitřní sekrecí u psa a kočky. ČAVLMZ, Brno, 11-12.10.1997.

SCHEER, P; DOUBEK J; SVOBODA P; LOJEK A; ŠTEPÁNEK M; ČÍŽ M (2000): Reaktivní formy kyslíku v patogenezi reinflačního edému plic po jednostranném pneumothoraxu u laboratorního potkana (2000). Abstrakta 4. mezinárodní konference CMCIE. MINIINVAZIVNÍ TERAPIE, 5.

SCHEER P; KOSÁKOVÁ D (2003): Dynamika změn BNP-32 při experimentální embolii plicnice u laboratorního potkana. In SB. II. KONFERENCE STUDENTŮ DSP FVL VFU Brno, Sekce morfologie a fyziologie FVLK VFU Brno, Brno 7. 11. 2003.

SCHEER P; KOSÁKOVÁ D; DOUBEK J (2003): Nejčastější dysrytmie v klinické praxi psů a koček. In SB. XI. KONFERENCE ČAVLMZ, Gynekologie a porodnictví 15-16. listopadu 2003. ČAVLMZ, Hradec Králové, 15-16.11.2003.

WILHELM Z; PECHOVÁ A; SCHEER P; HEYGI P (2002): Zastoupení hořčíku v kosterním svalu ve vztahu k jeho koncentraci v ostatních tkáních u laboratorního potkana. In: Zadák Z. (Ed.) INTENZIVNÍ METABOLICKÁ PÉČE A KLINICKÁ VÝŽIVA V CHIRURGII, ONKOLOGII, INTENZIVNÍ PÉČI A U NEMOCNÍCH SELHÁVAJÍCÍMI ORGÁNY. Spol. klin. výživy a intenziv. metab. péče ČLS JEP, Praha 2002.

Přednášky a konference (bez publikovaného výstupu)

SCHEER P., SVOBODA P., DOUBEK J. (2004): Klinicky významné dysrytmie malých zvierat. XII. snem KVL SR, sekcia malých zvierat. 26.3.2004 Humenné

SCHEER P., SVOBODA P., DOUBEK J. (2004): Patogeneza srdečního selhání. XII. snem KVL SR, sekcia malých zvierat. 26.3.2004 Humenné

SCHEER P., SVOBODA P., DOUBEK J. (2004): Biochemické markery srdečních onemocnění. XII. snem KVL SR, sekcia malých zvierat. 26.3.2004 Humenné

SCHEER P. (2003): Základy hodnocení a interpretace Holteru EKG. Kardiol. sekce ČAVLMZ. Želivka 2003

SCHEER P. (2002): Historie a klinický význam elektrokardiografie. Kardiol. sekce ČAVLMZ. Pohořelice 2002

SCHEER P. (2002): Základy hodnocení a interpretace elektrokardiogramu. Kardiol. sekce ČAVLMZ. Pohořelice 2002

SCHEER P. (2002): Dělení dysrytmií a jejich klinický význam. Kardiol. sekce ČAVLMZ. Pohořelice 2002