Akademičtí pracovníci

Prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.

Profesor, přednosta ústavu

Výuka: Fyziologie, Patofyziologie, Laboratorní diagnostika u zájmových zvířat, Klinická patologie, Základy laboratorní diagnostiky neinfekčních nemocí

Oblast výzkumu: fyziologie a patofyziologie krve, laboratorní diagnostika


Prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. 

Profesorka, zástupkyně přednosty ústavu

Výuka: Fyziologie, Laboratorní vyšetřování vzorků III – molekulární analýzy

Oblast výzkumu: buněčná a molekulární fyziologie.             

 

Doc. Ing. Václav Kotrbáček, CSc.

Docent

Výuka: Fyziologie

Oblast výzkumu: fyziologie výživy

 

MVDr. Jaroslava Tomenendálová, Ph.D.

Odborná asistentka

Výuka: Patofyziologie, Klinická patologie, Laboratorní vyšetřování vzorků II – hematologie

Oblast výzkumu: buněčná fyziologie

 

MVDr. Ivana Veselá, Ph.D.

Odborná asistentka 

Výuka: Fyziologie

Oblast výzkumu: buněčná fyziologie

 

RNDr. Petra Kolísková, Ph.D.

Odborná asistentka

Výuka: Fyziologie, Laboratorní vyšetřování vzorků III – molekulární analýzy

Oblast výzkumu: buněčná fyziologie

 

MVDr. Šárka Stehlíková, Ph.D.

Odborná asistentka, t. č. MD

Výuka: Fyziologie

Oblast výzkumu: fyziologie endokrinního systému

 

MVDr. Ivana Váňová, Ph.D.

Odborná asistentkat. č. MD

Výuka: Patofyziologie, Laboratorní diagnostika u zájmových zvířat, Klinická patologie, Laboratorně diagnostické algoritmy ve vnitřním veterinárním lékařství

Oblast výzkumu: laboratorní diagnostika

  

MVDr. Jana Doležalová, Ph.D.

Odborná asistentkat. č. MD

Výuka: Patofyziologie, Klinická patologie, Základy laboratorní diagnostiky neinfekčních nemocí,

Oblast výzkumu: patofyziologie parazitárních infekcí, laboratorní diagnostika.

 

MVDr. Kateřina Macháčková

asistentka, studentka doktorského studijního programu

Výuka: Patofyziologie, Klinická patologie, Laboratorně diagnostické algoritmy ve vnitřním veterinárním lékařství, Základy laboratorní diagnostiky neinfekčních nemocí

Oblast výzkumu: patofyziologie septických stavů

 

MVDr. Vendula Kuchařová

asistentka, studentka doktorského studijního programu

Výuka: Fyziologie, Laboratorní diagnostika u zájmových zvířat, Klinická patologie, Základy laboratorní diagnostiky neinfekčních nemocí

Oblast výzkumu: buněčná fyziologie

 

MVDr. Petra Bíliková

asistentka, studentka doktorského studijního programu

Výuka: Patofyziologie, Laboratorní diagnostika u zájmových zvířat, Klinická patologie, Základy laboratorní diagnostiky neinfekčních nemocí

Oblast výzkumu: buněčná fyziologie

 

MVDr. Kateřina Škorová

studentka doktorského studijního programu

Výuka: Klinická patologie

Oblast výzkumu: laboratorní diagnostika

 

MVDr. Alice Ramešová

studentka doktorského studijního programu

Výuka: Laboratorní vyšetřování vzorků II – hematologie, Laboratorní vyšetřování vzorků III – molekulární analýzy

Oblast výzkumu: buněčná fyziologie