Postgraduální studium


Pro akademický rok 2014/2015 byla vypsána témata v rámci OR Fyziologie a farmakologie:
  • Vliv kapsaicinu na progresi nádorových onemocnění - in vivo model
  • Exkreční profily steroidních hormonů u pand červených chovaných v lidské péči - dlouhodobý monitoring
  • Vliv pohlavních hormonů a kortizolu na aktivitu diaminooxidázy ve střevě potkana
  • Vliv toxických nanočástic na fyziologické funkce tkání
  • Epidemiologie rezistence endoparazitů psů na vybraná antiparazitika
  • Analýza spotřeby antibiotik ve veterinární medicíně u potravinocých zvířat
  • Vliv managementu kolostrálního období na status vnitřního prostředí telete