Odborné práce


Na Ústavu fyziologie jsou řešeny odborné práce týkající se:


- hematologického profilu u septických pacientů (ve spolupráci s Klinikou chorob psů a koček a Klinikou chorob koní)


- hemostazeologie u pacientů s onemocněními asociovanými s diseminovanou intravaskulární koagulací ve spolupráci s Klinikou chorob psů a koček a Klinikou chorob koní)


- hematologického a biochemického profilu vybraných plemen psů

 

- vlivu různých látek na buněčný cyklus zdravých a nádorových buněk