Spolupráce s praxí

Hodnocení úrovně metabolismu u přežvýkavců z pohledu fyziologie a patofyziologie (spolupráce se ZD)
Krmné doplňky na bázi chlorelly u prasat a telat (spolupráce s podniky služeb pro zemědělství)
Využívání chlorelly a jejich substancí pro zdravou výživu (spolupráce s farmaceutickými firmami)