Seznam zaměstnanců

Přednosta ústavu:  prof. MVDr. František Tichý, CSc.  document_icon

  oddělení anatomie

Vedoucí oddělení:  doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D.  document_icon

Odborní asistenti a asistenti:
MUDr. Hana Pavlíková, Ph.D.  document_icon
MVDr. Michal Kyllar, Ph.D.  document_icon
MVDr. Iveta Putnová, Ph.D.  document_icon
MVDr. Martin Pyszko, Ph.D.  document_icon
MVDr. Simona Holubcovádocument_icon

MVDr. Olga Sapoznikov, Ph.D.

MVDr. Ivana Pračková


Studenti DSP:

MVDr. Kristýna Glocová 

MVDr. Ivana Pračková

MVDr. Ondřej Horák

 

  oddělení histologie

 

Vedoucí oddělení:  prof. MVDr. František Tichý, CSc.

Odborní asistenti a asistenti:
MVDr. Irena Kociánová, Ph.D. document_icon
MVDr. Alexandra Gorošová, Ph.D.   document_icon
MVDr. Petr Čížek, Ph.D.  document_icon
 

  ostatní zaměstnanci

 

Irena Glocová, Lucie Lovětínská, Ivana Kohoutková, Alena Formánková, Světlana Rakušanová