Postgraduální studium


Témata disertačních prací DSP:
 
 
 
Obhájené disertační práce:

PYSZKOVÁ, L. Klinicko-anatomická charakteristika femuru psa.Brno: VFU Brno, 2017, 123 s. Doktorská disertační práce.

Školitel: doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D.

 
SAPOZNIKOV SCHWEIGL, O. Development of olfactory receptors in elected vertebrate species. Brno: VFU Brno, 2016, 119 s. Doktorská dizertační práce.
Školitel: prof. MVDr. František Tichý, CSc.
 
DOSEDĚLOVÁ, H. Molekulární regulace modelování čelisti během embryonálního vývoje. Brno: VFU Brno, 2016, 130 s. Doktorská dizertační práce.
Školitel: doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
 
DOŠKÁŘOVÁ, B. Morfometrické aspekty articulatio coxae u psa. Brno: VFU Brno, 2014, xxx s. Doktorská disertační práce.

PYSZKO, M. Strukturální diference dlouhých kostí prasete v postnatálním období. Brno: VFU Brno, 2013, 117 s. Doktorská disertační práce.
Školitel: doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D.

PUTNOVÁ, I. Kraniofaciální vývoj prasete a vznik souvisejících malformací. Brno: VFU Brno, 2012, 104 s. Doktorská disertační práce.
Školitelé: prof. MVDr. František Tichý, CSc., doc. RNDr. Marcela Buchtová, PhD.

ČÍŽEK, P. Morfogeneze smyslových struktur sliznice ústní dutiny leguána zeleného. Brno: VFU Brno, 2012, 125 s. Doktorská disertační práce.
Školitel: prof. MVDr. František Tichý, CSc.

GOROŠOVÁ, A. Diferenciace kůže a kožních derivátů u kočky v průběhu ontogeneze. Brno: VFU Brno, 2007, xxx s. Doktorská disertační práce.
Školitel: prof. MVDr. František Tichý, CSc.

KYLLAR, M.Morphological aspects of oral disease in dogs. Brno: VFU Brno, 2007, 220 s. Doktorská disertační práce.
Školitel: doc. MVDr. et Dr.Vet.Med. Kirsti Witter, Ph.D.

KOCIÁNOVÁ, I. Diferenciace čichového epitelu kočky v průběhu ontogeneze. Brno: VFU Brno, 2004, xxx s. Doktorská disertační práce.
Školitel: prof. MVDr. František Tichý, CSc.