Historie


Základem dnešního Ústavu anatomie, histologie a embryologie byl Ústav anatomie a Ústav histologie a embryologie.
Přednostové a změny na ústavech byli následující. 

Ústav anatomie
prof. MUDr. Otomar Völker - Anatomický ústav (1919 – 1929)
prof. MVDr. Jan Kolda  - Anatomický ústav (1929 – 1955)
doc. MVDr. Radim Najbrt, CSc. - Anatomický ústav (1955 – 1965)
prof. MVDr. Jiří Kaman, CSc. - Anatomický ústav (1965 - 1970)
v roce 1970 se stal Ústav anatomie součástí Katedry morfologie

Ústav histologie a embryologie
prof. MUDr. Karel Šulc– Histologicko - embryologický ústav (1919 – 1939)
prof. RNDr. MVDr. Vlastimil Vrtiš - Histologicko - embryologický ústav (1939 – 1947)
prof. MVDr. Jan Kolda - Histologicko - embryologický ústav (1947 – 1950)
prof. MVDr. Evžen Novotný - Histologicko - embryologický ústav (1950 – 1970)
v roce 1970 se stal Ústav histologie a embryologie součástí Katedry morfologie

Katedra morfologie (později Katedra anatomie, histologie a embryologie)
prof. MVDr. Evžen Novotný (1970 – 1971)
prof. MVDr. Jaroslav Dražan, CSc. (1971)
MVDr. Vladimír Geissel (1972 – 1975)
prof. MVDr. Hugo Černý, DrSc. (1975 – 1990)
v roce 1990 se z Katedry anatomie, histologie a embryologie stal Ústav anatomie, histologie a embryologie

Ústav anatomie, histologie a embryologie
prof. MVDr. Čeněk Červený, CSc. (1990 – 1996)
prof. MVDr. František Tichý, CSc. (1996 až doposud)
Současným přednostou Ústavu anatomie, histologie a embryologie je prof. MVDr. František Tichý, CSc., ústav vede již 21 let.