Řešené grantové projekty

Číslo Název projektu Hlavní řešitel Rok
IVA VFU 2018FVL/1110/01

Angiologie psa

MVC. Pavel Benda 2018
 
IVA VFU 2018FVL/1110/02

Obrazový atlas neuroanatomie - CNS

MVC. Tereza Goetzová 2018
 
IVA VFU 2017FVL/1110/01

Veterinární myologie

MVC. Ivana Pračková 2017
 

IGA VFU

121/2017/FVL

Morfometrická a histologická analýza varlat morčete v průběhu suprese pohlavní aktivity vlivem GnRH agonisty deslorelinu

MVDr. Kristýna Glocová 2017
 
IVA VFU 2016FVL/1110/02

Veterinární arthrologie

MVC. Ivana Pračková 2016
 
IVA VFU 2016FVL/1110/01

On-line atlas mikroskopické anatomie orgánů splanchnické oblasti domácích a hospodářských zvířat

MVC. Pavla Hamouzová 2016
 
IGA VFU 134/2016/FVL

Imunohistochemická analýza odontogenních novotvarů

MVDr. Iveta Putnová, Ph.D. 2016
 
IGA VFU 101/2016/FVL

Detekce mastocytů v pohlavních orgánech kočky v různých fázích pohlavního cyklu

MVDr. Petr Čížek, Ph.D. 2016
 
IGA VFU 108/2015/FVL

Exprese a funkce FZD6 v odontogenezi

MVDr. Hana Dosedělová 2015
 

IVA VFU 2014FVL/1110/

001

Inovace praktických cvičení předmětu Mikroskopická anatomie obratlovců

MVDr. Hana Dosedělová 2014
 
IGA VFU
96/2014/FVL

Studium mechanizmů omezujících vývoj náhradních generací zubů

MVDr. Hana Dosedělová 2014
 
FRVŠ 258/2013

Inovace výuky předmětu Klinická anatomie domácích zvířat

MVDr. Michal Kyllar, Ph.D. 2013
 
IGA VFU
61/2013/FVL

Tvorba spojení zub-kost u plazů a její klinický význam

MVDr. Hana Dluhošová-Dosedělová 2013
 
IGA VFU
34/2011/FVL

Volná nervová zakončení a ultrastruktura intraartikulárních vazů u psa

MVDr. Barbora Doškářová 2011
 
OP VK
CZ.1.07/2.2.00/
15.0318

Klinická a komparativní morfologie - výukové moduly konsolidující preklinické a klinické obory

MVDr. Simona Holubcová 2010-2013
 
FRVŠ 2245

Radiografický atlas psa - Multimediální zdroj pro studium a praxi

MVDr. Michal Kyllar, Ph.D. 2010
 
IGA VFU 28/2010/FVL

Vznik a výskyt rozštěpu pysku a/nebo patra u prasat

MVDr. Iveta Putnová 2010
 
GA ČR 304/09/0725

Signální dráhy podílející se na identitě čelistí

RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D. 2009-2013
 
FRVŠ 559

Experimentální embryologie - nový předmět pro studenty VFU

RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D. 2009
 
GA ČR 
524/08/J032

Interakce během vývoje zubů, periodontu a interdentální kosti

Prof. MVDr. Ivan Míšek, CSc. 2008-2010
 
IGA VFU 166/2008/FVL

Mikroskopická stavba a morfogeneze smyslových struktur dutiny ústní u plazů

MVDr. Petr Čížek 2008
 
COST B23 Oral Facial Development in Eutherians doc. MVDr. Ivan Míšek, CSc. 2003-2008