Mikroskopická anatomie obratlovců


Cílem výuky předmětu Mikroskopická anatomie obratlovců, který jako povinně volitelný předmět je určen pro studenty FVL od 2. ročníku a probíhá v letním semestru,  je rozšíření znalostí získaných v rámci oboru „Histologie a embryologie I a II“, zejména s ohledem na mikroskopickou  stavbu tkání a orgánů nižších druhů obratlovců a rovněž savců, využívaných v laboratorních experimentech. Tak budou vytvořeny předpoklady pro studium navazujících klinických disciplin (choroby plazů, ptáků a drobných savců) a v neposlední ředě i předpoklady pro zdárné řešení projektů, při kterých je, jako pokusný objekt, využíván živočišný organizmus.

mao1