Experimentální embryologie


Povinně volitelný předmět je určen pro studenty FVL od 2. ročníku studia. Hlavní ambicí předmětu Experimentální embryologie je seznámit studenty se základními metodami genetiky a molekulární biologie používanými pro studium vývojové biologie. Dalším cílem je propojit znalosti studentů získané z obecné biologie, embryologie a molekulární biologie a současně popsat principy embryonálního vývoje a tkáňové diferenciace se zaměřením na studium mechanismů vývoje.
Ve výuce je akcentován zejména medicínský aspekt, tzn. objasnění normálního vývoje, diagnostika vývojových poruch a jejich prevence pomocí klonování, genetického inženýrství a terapie kmenovými buňkami.

eem1