Veterinární činnost


  • Veterinární činnost na ústavu byla zřízena k 1. 1. 2007. Je zaměřena na histologické zpracování vzorků pro ústavy a kliniky celé univerzity.
  • Jedná se zejména o výrobu histologických preparátů z tkání a orgánů posuzovaných v rámci výzkumné činnosti, pro potřeby PGS, disertačních prací a pod.. Další část preparátů je určena pro diagnostickou činnost především klinických provozů.
  • Celkový počet zpracovaného materiálu je cca 300 vzorků ročně. Finanční úhrada se děje interním převodem. Získané prostředky jsou použity pro nákup spotřebního materiálu (chemikálie, laboratorní sklo a pod.), část prostředků je využita jako mzdové prostředky pro zainteresované pracovníky.