Disciplinární komise Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno

na funkční období od 16. 2. 2018 do 15. 2. 2020

Předseda:        Prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.
Členové:          MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.
                         Prof. MVDr. František Tichý, CSc.
                         Karolína Michalčáková - student
                         Alexander Ucen - student
                         MVDr. Marie Štěrbová – student