Akademický senát

Předsednictvo akademického senátu:

Čížek Alois , prof. MVDr. CSc. - předseda
Dvořák Milan , MVDr. Ph.D.
Krisová Šárka, MVDr. Ph.D.

Smola Jří, Prof. MVDr. CSc.

Veselá Ivana, MVDr. Ph.D - tajemnice
Gabriel Vojtěch - zástupce studentů

 

Zastoupení senátorů podle sekcí, ústavů/klinik, studijních ročníků:

 

 

Sekce, ústavy/kliniky Jméno a příjmení Kontakt
SEKCE MORFOLOGIE A FYZIOLOGIE
Ústav anatomie, histologie a embryologie Pyszko Martin, MVDr. Ph.D. pyszkom(at)vfu.cz
  Tichý František, Prof. MVDr. CSc. tichyf(at)vfu.cz
Ústav fyziologie Veselá Ivana, MVDr. Ph.D. veselai(at)vfu.cz 
  Stehlíková Šárka, MVDr. PhD. stehlikovas(at)vfu.cz
Ústav farmakologie a farmacie Kramářová Eva, RNDr. Ph.D. kramarovae(at)vfu.cz
     
SEKCE PATOBIOLOGIE
Ústav infekčních chorob a epizootologie Čížek Alois, Prof. MVDr. CSc. cizeka(at)vfu.cz
  Lobová Dana, MVDr. Ph.D. lobovad(at)vfu.cz
  Treml František, Prof. MVDr. CSc. tremlf(at)vfu.cz
Ústav patologické morfologie a parazitologie Modrý David, Prof. MVDr. Ph.D. modryd(at)vfu.cz 
  Koudela Břetislav, Prof. MVDr. CSc. koudelab(at)vfu.cz
Ústav genetiky Jánová Eva, Mgr. Ph.D. janovae(at)vfu.cz
  Stejskalová Karla, MVDr. stejskalovak(at)vfu.cz
     
SEKCE CHOROB MALÝCH ZVÍŘAT    
Klinika chorob psů a koček Proks Pavel, MVDr. Ph.D. proksp(at)vfu.cz
  Dvořák Milan, MVDr. Ph.D. dvorakm(at)vfu.cz
  Srnec Robert, MVDr. Ph.D. srnecr(at)vfu.cz 
Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců Knotková Zora, MVDr. CSc. knotkovaz(at)vfu.cz
  Kulíková Libuše, MVDr. Ph.D. kulikoval(at)vfu.cz
Klinická laboratoř pro malá zvířata Řeháková Kristína, MVDr. Ph.D. rehakovak(at)vfu.cz
     
SEKCE CHOROB VELKÝCH ZVÍŘAT    
Klinika chorob koní Krisová Šárka, MVDr. Ph.D. krisovas(at)vfu.cz 
  Sedlinská Markéta, MVDr. Ph.D.  sedlinskam(at)vfu.cz
Klinika chorob přežvýkavců a prasat Smola Jiří, prof. MVDr. CSc. smolaj(at)vfu.cz
  Čech Svatopluk, Doc. MVDr. Ph.D. cechs(at)vfu.cz
  Prášek Josef, MVDr. Ph.D. josef.prasek(at)gmail.com
Klinická laboratoř pro velká zvířata Illek Josef, Doc. MVDr. DrSc. Dip.ECBHM illekj(at)vfu.cz
     
STUDENTI    
3. ročník Figge Marc V15183(at)vfu.cz
  Řádková Barbora V15102(at)vfu.cz
  Swanstein Hugo V15219(at)vfu.cz
  Zein Amanda V15227(at)vfu.cz
4. ročník Michalčáková Karolína   V14057(at)vfu.cz
  Pecinová Natálie   V14080(at)vfu.cz
5. ročník Rehor Josephine Michelle   V13159(at)vfu.cz
  Višková Dita   V14159(at)vfu.cz
  Gabriel Vojtěch   V12027(at)vfu.cz  
6. ročník Šnajdrová Petra  V12144(at)vfu.cz
  Tykačová Veronika  V12143(at)vfu.cz
Studenti DSP Snášil Robert, MVDr.  robiksnasil(at)gmail.com