Aktuality

 

Pozváka (*.pdf) 

Seznam kandidátů na děkana FVL VFU Brno (*.pdf) 

Harmonogram volby kandidáta na funkci děkana FVL VFU Brno (*.pdf) 
VZOR Návrhu na kandidáta (*.pdf)

Společné foto s dr. Little

Společné foto s dr. Little

 

Konferenci zahájil děkan prof. Nečas

Konferenci zahájil děkan prof. Nečas

 

Hlavní přednášející dr. LittleHlavní přednášející dr. Little