Aktuality

 

  • Pozvanka a program-12.zasedani AS FVL
  • Dne 18. 10. 2018 se setkal děkan Fakulty veterinárního lékařství doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D. s J. E. panem Robertem Kvilem, Ph.D., velvyslancem Norského království v České republice. Vzájemné setkání probíhalo v přátelském duchu, při kterém diskutovali nejen zapojení norských studentů do studia magisterského studijního programu Veterinární lékařství, ale také hovořili o navázání spolupráce v oblasti vědy a výzkumu za podpory Norských fondů. V rámci návštěvy Fakulty veterinárního lékařství se pan velvyslance setkal taktéž se zástupci norských studentů.

  • 2017-12-18: Volba kandidáta na děkana FVL - pozvánka na AS FVL

Pozváka (*.pdf) 

  • 2017-12-12: Volba kandidáta na děkana FVL - seznam kandidátů

Seznam kandidátů na děkana FVL VFU Brno (*.pdf) 

  • 2017-12-01: Volba děkana FVL – harmonogram

Harmonogram volby kandidáta na funkci děkana FVL VFU Brno (*.pdf) 
VZOR Návrhu na kandidáta (*.pdf)

  • 2017-09-18: Proběhla velmi úspěšná 8. podzimní konferenci FVL pro veterinární lékaře a studenty na téma KOČIČÍ MEDICÍNA se Susan Little, DVM, DABVP z Kanady konaná pod záštitou děkana FVL prof. MVDr. Aloise Nečase, Ph.D., MBA. Vysokou kvalitu této vzdělávací akce potvrdila velká účast studentů i praktických veterinárních lékařů a bohatá diskuse.

Společné foto s dr. Little

Společné foto s dr. Little

 

Konferenci zahájil děkan prof. Nečas

Konferenci zahájil děkan prof. Nečas

 

Hlavní přednášející dr. LittleHlavní přednášející dr. Little


 


 

  • 2015-04-25..26: Chirurgický seminář „ZÁSADY KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE U MALÝCH ZVÍŘAT“ s praktickým kurzem pod záštitou děkana FVL prof. Nečase.