Aktuality

 

  • Prof. Nečas jmenován novým rektorem VFU Brno pro funkční období 2018-2022
    Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA byl v Karolínu jmenován novým rektorem VFU Brno. Funkce se ujme 1. února 2018. Video zde
  • 2017-12-18: Volba kandidáta na děkana FVL - pozvánka na AS FVL

Pozváka (*.pdf) 

  • 2017-12-12: Volba kandidáta na děkana FVL - seznam kandidátů

Seznam kandidátů na děkana FVL VFU Brno (*.pdf) 

  • 2017-12-01: Volba děkana FVL – harmonogram

Harmonogram volby kandidáta na funkci děkana FVL VFU Brno (*.pdf) 
VZOR Návrhu na kandidáta (*.pdf)

  • 2017-09-18: Proběhla velmi úspěšná 8. podzimní konferenci FVL pro veterinární lékaře a studenty na téma KOČIČÍ MEDICÍNA se Susan Little, DVM, DABVP z Kanady konaná pod záštitou děkana FVL prof. MVDr. Aloise Nečase, Ph.D., MBA. Vysokou kvalitu této vzdělávací akce potvrdila velká účast studentů i praktických veterinárních lékařů a bohatá diskuse.

Společné foto s dr. Little

Společné foto s dr. Little

 

Konferenci zahájil děkan prof. Nečas

Konferenci zahájil děkan prof. Nečas

 

Hlavní přednášející dr. LittleHlavní přednášející dr. Little


 


 

  • 2015-04-25..26: Chirurgický seminář „ZÁSADY KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE U MALÝCH ZVÍŘAT“ s praktickým kurzem pod záštitou děkana FVL prof. Nečase.