Ocenění fakulty

diplom

 

Vážené studentky a studenti,

vážené kolegyně a kolegové,

rád bych vám poblahopřál k získání 1. místa v soutěži o nejlepší fakultu v roce 2016 (kategorie zemědělské, lesnické, veterinární vědy).

 

Jsem přesvědčen, že vzájemně sdílíme radost z toho ocenění, a že nás toto ocenění naplňuje hrdostí a stavovskou sounáležitostí, že můžeme společně pracovat/studovat na takto oceňované fakultě, a že můžeme sdílet společně úspěchy, které se nám v minulém období podařilo dosáhnout.

 

Alois Nečas

děkan