Informations and contacts

Referentka

Andrea Šitavancová, DiS.

+420 541 562 444 

sitavancovaa@vfu.cz

Témata pro akademický rok 2021/2022 na která se můžete hlásit, Vám budou k dispozici na vývěsce a webových stránkách od začátku měsíce června 2021, termín podání přihlášky je nejpozději do 30. 6. 2021.
Během tohoto měsíce si můžete podat elektronickou přihlášku dle pokynů v Podmínkách přijímacího řízení do jednotlivých programů.

Registrační poplatek: 0 Kč

Přijímací zkoušky: jsou stanoveny na 12. - 23. 7. 2021

Podmínky pro přijetíWhy study at VETUNI

 

Více zde

Employment of graduates

 

Více zde

Partner schools

 

Více zde

TEXT