Seznam zaměstnanců

 přednosta

prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.

 +420 541 562 273

  smolaj@vfu.cz

 zástupce přednosty

doc. MVDr. Svatopluk Čech, Ph.D.

+420 541 562 317

  cechs@vfu.cz

 Sekretariát

Lenka Vlachová

+420 541 562 402

 vlachoval@vfu.cz

Oddělení kliniky chorob přežvýkavců

vedoucí oddělení doc. MVDr. Svatopluk Čech, Ph.D. cechs@vfu.cz +420541562317

Akademičtí pracovníci

Profesoři:
Univ. Prof. Dr. Dr. Dr.h.c. Walter Baumgartner, Dipl. ECBHM
prof. MVDr. Miloslava Lopatářová, CSc.

Docenti:
doc. MVDr. Svatopluk Čech, Ph.D. 
doc. MVDr. Radovan Doležel, CSc.

Odborní asistenti:
MVDr. Jana Grycová, Ph.D., t. č. RD
MVDr. Eva Indrová, Ph.D.
MVDr. Novotný Robert, Ph.D.
MVDr. Tomáš Páleník, Ph.D.
MVDr. Josef Prášek, Ph.D.
MVDr. Martin Vlček, Ph.D.

Asistenti:
MVDr. Michaela Andrlíková
MVDr. Zdeňka Bezděková, t. č. MD
MVDr. Martin Pleško
MVDr. Ivana Šimková
MVDr. František Tulis
MVDr. Stanislav Mikulášek
MVDr. Ivo Tejnil
MVDr. Josef Tabery
MVDr. Adriena Lauschmannová
MVDr. Vojtěch Kos
MVDr. Beáta Marková

Ostatní pracovníci

Veterinární lékař:
MVDr. Kateřina Hauptmanová, Ph.D.

Techničtí pracovníci:
Jeřábková Martina
Mgr. Vránová Lenka
Mgr. Krupicová Jana

Veterinární technici:
Hochman Tomáš
Kaniová Jitka
Kraus David
Sedláček Libor
Staněk Milan
Šlachta Jan
Ondráček Šimon

Úklid a prádlo:
Dočkalová Lenka
Racková Zuzana
Švehlíková Eva
Vaszilová Lenka

Oddělení kliniky chorob prasat

vedoucí oddělení prof. MVDr. Jiří Smola, CSc. smolaj@vfu.cz +420541562273

Akademičtí pracovníci

Profesoři:
prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.

Docenti:
doc. MVDr. Martin Svoboda, Ph.D.

Odborní asistenti:
MVDr. Zdeněk Fajt, Ph.D.

Asistenti:
MVDr. Jan Vašek
MVDr. Bc. Jonáš Vaňhara
MVDr. Jiří Malášek

Ostatní pracovníci

Veterinární technici:
Martin Kyselka
Pavel Souček
Jaroslava Zelinková

Techničtí pracovníci:
Martina Jeřábková

Úklid a prádlo:
Jiřina BagarováProč studovat na VFU

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT