Řádná výuka 1. – 5. ročníku v akademickém roce 2021/2022 na FVL VETUNI bude zahájena dle platných rozvrhů v pondělí
dne 20. září 2021.

Řádná výuka 6. ročníku v akad. roce 2021/2022 bude zahájena dne 30. srpna 2021.

Zápis do jednotlivých ročníků studia FVL VETUNI se bude konat v posluchárně Pavilonu klinik malých zvířat v uvedených termínech:

1. ročník

01.09.2021

9.00 hod.

2. ročník

06.09.2021

9.00 hod.

3. ročník

07.09.2021

9.00 hod.

4. ročník

08.09.2021

9.00 hod.

5. ročník

09.09.2021

9.00 hod.

6. ročník

30.08.2021

9.00 hod.

U zápisu studenti předloží:

  • výkaz o studiu
  • v případě nespárování platby 210,- Kč ve STAGu za prodloužení ISIC karty (číslo účtu 154568547/0300, variabilní symbol 41900, specifický symbol – rodné číslo), je nutné předložit doklad o úhradě této částky.

Upozorňujeme, že podmínkou zápisu do vyššího ročníku je splnění předepsaných kreditů k postupu do dne zápisu (proveďte si kontrolu ve STAGu).
Student, který nesplňuje podmínky pro postup do vyššího ročníku, může studium na vlastní žádost ukončit (kontaktujte studijní oddělení).

Dále upozorňujeme, že řádný zápis je součástí zahájení výuky. Student, který se nezapíše ke studiu, se posuzuje jako student, který studium ukončil ve smyslu § 56, odst. 1, písm. b) zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb.Proč studovat na VETUNI

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT