Vědecká rada FVL VETUNI od 22. 2. 2018 – 31. 1. 2022

Předseda:

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D. – děkan FVL

Interní členové:

MVDr. Jan Chloupek, Ph.D., proděkan pro pedagogickou činnost FVL
doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D., proděkan pro vědu výzkum zahraniční styky FVL
prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, rektor VFU Brno
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, prorektor pro strategii a rozvoj VFU Brno
doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D. prorektor pro vzdělávání VFU Brno
prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D., prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., děkanka FVHE VFU Brno
doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA, děkanka FaF VFU Brno
prof. MVDr. Alois Čížek, CSc., předseda AS FVL
prof. MVDr. František Treml, CSc., předseda AS VFU Brno
doc. MVDr. Svatopluk Čech, Ph.D., FVL
doc. MVDr. Radovan Doležel, CSc., FVL
prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc., FVL
prof. MVDr. Jaroslav Hanák, DrSc., Dipl. ECEIM, FVL
prof. MVDr. et RNDr. Petr Hořín, CSc., FVL
doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., Dipl. ECBHM, FVL
prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc., FVL
prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc., Dipl. ECZM, FVL
doc. MVDr. Markéta Sedlinská Ph.D., FVL
prof. MVDr. David Modrý, Ph.D., FVL
prof. MVDr. Jiří Smola, CSc., CEITEC VFU Brno, FVL
prof. MVDr. František Tichý, CSc., FVL
prof. MVDr. Miloslava Lopatářová, CSc., FVL
prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc., FVL, VÚVeL, v.v.i., Brno

Externí členové:

prof. RNDr. Evžen Amler, CSc., ÚEM, v.v.i., AV ČR Praha
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc., FNUSA Brno
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., MBA, Surgal Clinic
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc., FN Brno
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc., FCH VUT Brno
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., LF MU Brno
doc. MUDr. Petr Krupa, CSc., LF OU
prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc., UVLF Košice
prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc., CEITEC, VÚVeL, v.v.i., Brno
MVDr. Milan Snášil, CSc., KVL ČR
doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., MOÚ Brno, výkonný ředitel RECAMO
prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc., FNUSA BrnoProč studovat na VETUNI

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT