V rámci vědeckovýzkumné činnosti se pracovníci ústavu věnují především studiu infekčních chorob zvířat přenosných i na lidi - influenza, mykoplazmózy, mykobakteriózy, leptospirózy a tularémie.

Vědecká a výzkumná činnost - Mikrobiologie

Cílem základního výzkumu jsou tradičně vybraní původci bakteriálních a virových infekcí zvířat v bakteriologii se pozornost soustřeďuje na studium vlastností zahrnujících faktory virulence, molekulární epidemiologické markery a výskyt antibiotické rezistence následujících původců: B. hyodysenteriae, B. pylosicoli, L. intracellularis, S. suis, B. cereus, A. pleuropneumonie a R. equi. Z virových původců je předmětem výzkumu virus Maedi Visna, virus Infekční anemie koní a prasečí Cirkovirus II. Zde se cílem badatelské činnosti stává příprava rekombinantních proteinů nebo protilátek.

Cílem aplikovaného výzkumu jsou problémy související s původci infekcí prasat (prasečí cirkovirus II, C. perfringens), které jsou příčinou zvýšených ztrát při odchovu selat. Dále se jedná o výzkum rekombinantních proteinů viru pro přípravu rekombinantních vakcíny koňského herpes viru. Tyto projekty jsou řešeny v rámci grantové agentury NAZV.

Menší projekty v oblasti aplikovaného výzkumu jsou řešeny v rámci interní grantové agentury VFU Brno a ve spolupráci se soukromými subjekty z oblasti farmaceutické výroby.Proč studovat na VETUNI

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT