Profesoři

Univ. Prof. Dr. Baumgartner Walter Dr.h.c. Dip. ECBHM
prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.
prof. MVDr. Alois Čížek, Csc.
prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.
prof. MVDr. Jaroslav Hanák, DrSc.
prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc.
prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.
prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc., Dipl. ECZM
prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.
prof. MVDr. Miloslava Lopatářová, CSc.
prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.
prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.
prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.
prof. MVDr. Vlasta Svobodová, CSc.
prof. MVDr. František Tichý, CSc.
prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.
prof. MVDr. František Treml, CSc.
prof. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc.

Docenti

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.
doc. MVDr. Svatopluk Čech, Ph.D.
doc. MVDr. Radovan Doležel, Csc.
doc. MVDr. Josef Illek, DrSc. Dip.ECBHM
doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., Dipl. ECZM

doc. Ing. Václav Kotrbáček, CSc.
doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D.
doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D.
doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D.
doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D.
doc. MVDr. Martin Svoboda, Ph.D.
doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.Proč studovat na VFU

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT