Profesoři

Univ. Prof. Dr. Baumgartner Walter Dr.h.c. Dip. ECBHM
prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.
prof. MVDr. Alois Čížek, Csc.
prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.
prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc.
prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.
prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc., Dipl. ECZM
prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.
prof. MVDr. Miloslava Lopatářová, CSc.
prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.
prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.
prof. MVDr. Vlasta Svobodová, CSc.
prof. MVDr. František Tichý, CSc.
prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.
prof. MVDr. František Treml, CSc.
prof. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc.

Docenti

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.
doc. MVDr. Svatopluk Čech, Ph.D.
doc. MVDr. Radovan Doležel, Csc.
doc. MVDr. Josef Illek, DrSc. Dip.ECBHM
doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., Dipl. ECZM
doc. Ing. Václav Kotrbáček, CSc.
doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D.
doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D.
doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D.
doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D.
doc. MVDr. Martin Svoboda, Ph.D.
doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.
doc. MVDr. Michal Killar, Ph.D.

 Proč studovat na VETUNI

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT