V Brně dne 10. 5. 2022

 

                                                                                                         

P O Z V Á N K A

na 13. zasedání Akademického senátu FVL VETUNI, které se bude konat

v úterý 17. května 2022 ve 13:00 h ve velké zasedací místnosti SIC

(budova č. 24 – Studijní a informační centrum, blok B, 3. NP, místnost č. 336)

 

 

Program:

 

  1. Zahájení
  2. Volba volební a mandátové komise
  3. Volba návrhové komise
  4. Volba ověřovatele zápisu
  5. Projednání a schválení Podmínek přijetí do bakalářského studijního programu Veterinární asistence
  6. Projednání a schválení Podmínek pro sestavovátní rozpočtu FVL VETUNI pro rok 2022
  7. Různé
  8. Návrh a schválení usnesení
  9. Ukončení zasedání

                                         

 

                          prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.

                                                                  předseda AS FVL VETUNI

 

                                                                                                    Proč studovat na VETUNI

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT