V Brně dne 7. 12. 2022                                                                                                                              

P O Z V Á N K A

na 16. zasedání Akademického senátu FVL VETUNI, které se bude konat

ve čtvrtek 15. prosince 2022 ve 12:15 h ve velké zasedací místnosti SIC

(budova č. 24 – Studijní a informační centrum, blok B, 3. NP, místnost č. 336)

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Aktivace volební a mandátové komise
  3. Volba návrhové komise
  4. Volba ověřovatele zápisu
  5. Projednání a schválení dodatku č. 2 k rozpočtu Fakulty veterinárního lékařství VETUNI na rok 2022
  6. Projednání a schválení Plánu realizace strategického záměru Fakulty veterinárního lékařství VETUNI na rok 2023
  7. Různé
  8. Návrh a schválení usnesení
  9. Ukončení zasedání

 

 

 

 

                                                                    prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.

                                                                                          předseda AS FVL VETUNI

 

 

 

O své účasti (neúčasti) na tomto zasedání informujte, nejlépe elektronicky na adresu cizeka@vfu.cz nebo

na tel. č. +420 541562274.Proč studovat na VETUNI

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT