V Brně dne 6. 6. 2022

 

                                                                                                         

P O Z V Á N K A

na 14. zasedání Akademického senátu FVL VETUNI, které se bude konat

v pondělí 13. června 2022 ve 10:30 h ve velké zasedací místnosti SIC

(budova č. 24 – Studijní a informační centrum, blok B, 3. NP, místnost č. 336)

 

 

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Volba volební a mandátové komise
 3. Volba návrhové komise
 4. Volba ověřovatele zápisu
 5. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti Fakulty veterinárního lékařství VETUNI za rok 2021
 6. Projednání a schválení Výroční zprávy o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VETUNI za rok 2021
 7. Projednání a schválení Zprávy o vnitřním hodnocení kvality činností FVL
 8. Projednání a schválení Rozpočtu Fakulty veterinárního lékařství VETUNI na rok 2022
 9. Různé
 10. Návrh a schválení usnesení
 11. Ukončení zasedání

                                         

 

                          prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.

                                                                  předseda AS FVL VETUNI

 

                                                                                                    Proč studovat na VETUNI

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT