Kód předmětu

Název předmětu

Garant předmětu

ZS

Kredity

LS

Kredity

pracoviště/zkratka

 

 

rozsah 

 

rozsah 

 

1110/V1SAN

Srovnávací anatomie obratlovců

MVDr. Martin Pyszko, Ph.D.

1/2 zk

3

 

 

1110/V1PP

Pitevní praktikum

MVDr. Martin Pyszko, Ph.D.

0/2 zk

3

 

 

1110/V1KAN

Klinická anatomie domácích zvířat

MVDr. Michal Kyllar, Ph.D.

 

 

1/2 zk

3

1110/V1MAO

Mikroskopická anatomie obratlovců

MVDr. Alexandra Gorošová, Ph.D.

 

 

1/2 zk

3

1200/V1LDA

Laboratorně-diagnostické algoritmy ve vnitř. vet. lékař.

MVDr. Ivana Váňová, Ph.D.

0/2 zk

3

 

 

1200/V1LDI

Laboratorní diagnostika u malých a velkých zvířat - interpretace

MVDr. Kristína Řeháková, Ph.D.

1/2 zk

3

 

 

1230/V1KPA

Klinická parazitologie psů a koček

Prof. MVDr. Vlasta Svobodová, CSc.

2/1 zk

3

 

 

1230/VZPP

Zoonózy parazitárního původu

Prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.

1/2 zk

3

 

 

1230/V1PEX

Parazitózy volně žijících a exotických zvířat

Prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.

1/2 zk

3

 

 

1230/V1TP

Parazitózy domácích zvířat v tropech a subtropech

Prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.

 

 

1/2 zk

3

1240/V1PT

Pokročilé techniky v diagnostice infekčních onemocnění

Prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.

1/2 zk

3

 

 

1240/V1IPK

Vybrané infekční choroby psa a kočky

Doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D.

0/2 zk

3

 

 

1240/V1V1MMS

Veterinární medicína v mimořádných situacích

Doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D.

 

 

1/2 zk

3

1240/V1KMI

Klinická mikrobiologie

Prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.

1/2 zk

3

 

 

1240/V1KIM

Klinická imunologie

Prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.

1/1 zk

3

 

 

1260/V1MVP

Metodologie vědecké práce

Prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.

1/0 zk

3

 

 

1500/V1KL

Vývoj, výroba a kontrola léčiv

MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.

0/2 zk

3

 

 

1650/V1KMO

Klinická morfologie obratlovců

Prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc.

1/1 zk

3

 

 

1660/V1CS1

Případové studie 

MVDr. Zita Filipejová, Ph.D.

0/2 zk

3

1660/V1TZM

Tomografické zobrazovací metody

MVDr. Pavel Proks, Ph.D.

1/1 zk

3

 

 

1660/V1KA

Klinická kardiologie

MVDr. Zita Filipejová, Ph.D.

1/1 zk

3

 

 

1660/V1KE

Elektrokardiografie a echokardiografie malých zvířat

MVDr. Carlos Agudelo, Ph.D.

 

 

1/1 zk

3

1660/V1MCH

Miniinvazivní endoskopicky asistovaná chirurgie v praxi

Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

1/1 zk

3

1670/V1DK

Demonstrace klinických případů nemocí koní

MVDr. Šárka Krisová, Ph.D.

0/2 zk

3

1670/V1KFK

Klinická fyziologie sportovních koní

Doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D.

1/1 zk

3

 

 

1670/V1OSK

Ortopedie sportovních a dostihových koní

MVDr. Kristína Žuffová, Ph.D.

 

 

0/2 zk

3

1680/V1ARE

Asistovaná reprodukce

Doc. MVDr. Svatopluk Čech, Ph.D.

 

 

1/2 zk

3

2150/V1NVZ

Nemoci volně žijících zvířat

Prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.  

1/2 zk

3

 

 

2190/V1MYS

Myslivost

Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D.   

2/2 zk

3

 

 

2220/V1VDI

Veterinární dietetika

MVDr. Jana Tšponová, Ph.D.   

2/2 zk

3

 

 Proč studovat na VETUNI

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT