Klinická laboratoř pro malá zvířata zajišťuje výuku předmětu Laboratorní diagnostika u zájmových zvířat pro posluchače FVL v 5. semestru v rozsahu 2/1 a dále povinně volitelných předmětů:

Základy laboratorní diagnostiky neinfekčních onemocnění (7. semestr FVL),Laboratorní diagnostika u malých a velkých zvířat - interpretace (8. semestr FVL), aLaboratorně-diagnostické algoritmy ve vnitřním veterinárním lékařství (9. semestr FVL).Laboratoř se rovněž podílí na zajištění praxí studentů FVL v rozsahu 40 h (stáž SVÚ).

V rámci bakalářského oboru Ochrana zvířat a welfare probíhá v laboratoři výuka předmětu Laboratorní vyšetřování vzorků II - hematologie pro posluchače 2. roč. FVHE.Proč studovat na VETUNI

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT