Komise pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a studiu FVL

(od 1. 3. 2021)

 

Předseda

Prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.

 

Členové interní

Prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.

Prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.

Prof. MVDr. František Tichý, CSc.

Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc.

Ing. Vladimír Kohoutek

 

 Proč studovat na VETUNI

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT