Komise pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a studiu FVL

(od 1. 3. 2021)

Předseda

Prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.

 

Členové interní

Prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.

Prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.

Prof. MVDr. František Tichý, CSc.

Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc.

Ing. Vladimír Kohoutek

 

Hlavními prioritami jsou:

výuka anatomie – zcela nahradit využití formalinu při přípravě pitevního a výukového materiálu, příp. zajistit zabezpečení prostor z hlediska monitoringu a odvětrávání formalinových par, modernizace výukových prostor a laboratoří z pohledu nejnovějších požadavků (hygienické smyčky, sprchy, šatny, bezpečnostní přepážky, odvětrávání, oční sprchy) s tím související návody, manuály pro biosecurity, černobílý provoz, ochranné pomůcky, evakuační plány, zacházení s jedy, s léčivy, ionizujícím zářením, radioizotopy, geneticky modifikovaným materiálem, patogeny, živočišnými odpady, odpady a další).Proč studovat na VETUNI

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT