Děkan

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

Proděkan pro pedagogickou činnost

MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.

Proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky

doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.

Předseda akademického senátu

prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.

Sekční radové

prof. MVDr. František Tichý, CSc.
prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.
prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D.

Zástupci studentů


MVDr. Marie GolisProč studovat na VETUNI

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT