AKTUÁLNÍ INFORMACE

KLINIKA CHOROB KONÍ V PROVOZU - ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO MAJITELE

INFORMACE PRO ZAHRANIČNÍ KLIENTY

Zde je možné vytisknout objednávku veterinárního ošetření na KCHK a revers. Jedná se o dokumenty podepisované v případě hospitalizace koně na KCHK. Tyto dokumenty je třeba dodat již vyplněné majitelem nebo zástupcem majitele v případě, že koně na vyšetření nedoprovází majitel osobně.

Nákazová opatření

Informace a podmínky příjmu pacienta

Informace o zpracování osobních údajů

Smlouva o poskytnutí veterinární péče - česky

Contract - English

Odběr plemenných hřebců za účelem vytvoření IDProč studovat na VETUNI

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT