Dne 18. 10. 2018 se setkal děkan Fakulty veterinárního lékařství doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D. s J. E. panem Robertem Kvilem, Ph.D., velvyslancem Norského království v České republice.

Vzájemné setkání probíhalo v přátelském duchu, při kterém diskutovali nejen zapojení norských studentů do studia magisterského studijního programu Veterinární lékařství, ale také hovořili o navázání spolupráce v oblasti vědy a výzkumu za podpory Norských fondů. V rámci návštěvy Fakulty veterinárního lékařství se pan velvyslance setkal taktéž se zástupci norských studentů.

 Proč studovat na VETUNI

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT