V Brně dne 5. října 2022

 

S kandidaturou pro doplňující volby na dvě uvolněná místa senátorů AS FVL VETUNI za studentskou komoru vyslovily souhlas:

 

Kamila Havlíčková (1. ročník)

Kristýna Svobodová (2. ročník)

Hwee Yee Tan (2 roč. ASP)

Tamara Bino (3. roč. ASP)

Členové volební komise:

 prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. - předseda

MVDr. Martin Pyszko, Ph.D.

MVDr. Lucia Frgelecová, Ph.D.

studentka Tereza Pipišová (5. ročník)

student Filip Odstrčil (5. ročník)

 Proč studovat na VETUNI

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT