V rámci oslav 100. výročí zahájení výuky na VFU Brno a 30. výročí " Sametové revoluce" přijaly pozvání na besedu k událostem listopadu roku 1989 dvě významné osobnosti tehdejšího dění, doc. PhDr. Milan Uhde a prof. PhDr. Petr Fiala, PhD. LL.M.

Spolu s rektorem VFU Brno prof. MVDr. Aloisem Nečasem, PhD., MBA debatou provázel proděkan Fakulty veterinárního lékařství MVDr. Jan Chloupek, PhD.Proč studovat na VETUNI

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT