Celková délka blokové výuky 6. ročníku je 40 týdnů

Jednotlivé bloky délky 5, resp. 10 týdnů

Povinné DSRZ: Infekční choroby zvířat a legislativa/Hygiena potravin, Choroby psů a koček, Choroby přežvýkavců a prasat

Volitelné DSRZ: Choroby koní, Choroby plazů, ptáků a drobných savců, Choroby králíků a drůbeže, Odborná práce – student si dle zájmu volí 1 DSRZ ze 4 možných. Celkem student musí absolvovat 5 DSRZ, z toho 1 DSRZ volitelnou.  

Kód předmětu
pracoviště/zkratka

PZ/ZT

Název předmětu
Garant

11. – 12.  SEMESTR
bloková výuka, rozsah

SRZk/VSRZK

  Kredity

1240/V1ICL

ZT

Infekční choroby zvířat a legislativa
Prof. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc. 

5 týdnu (150 hod)

SRZk

7

2360/V1HYG

ZT

Hygiena potravin
Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.  

5 týdnů (150 hod)

SRZk

7

1660/V1PK

ZT

Choroby psů a koček
Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

10 týdnů (300 hod)

SRZk

16

1680/V1PRE

ZT

Choroby přežvýkavců a prasat
Doc. MVDr. Svatopluk Čech, Ph.D.

10 týdnů (300 hod)

SRZk

16

1670/V1KO

ZT

Choroby koní
Doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D.

10 týdnů (300 hod)

VSRZk

14

1650/V1PPS

ZT

Choroby plazů, ptáků a drobných savců
Prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc.

10 týdnů (300 hod)

VSRZk

14

1500/V1DRU

ZT

Choroby drůbeže a faremně chovaných králíků
Doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D.

10 týdnů (300 hod)

VSRZk

14

1900/V1DIP

ZT

Odborná práce

10 týdnů (300 hod)

VSRZk

14

SRZk – státní rigorózní zkouška
VSRZk – volitelná státní rigorózní zkouškaProč studovat na VETUNI

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT