Kód předmětu

PZ/ZT

Název předmětu

Garant předmětu

ZS - 9

Kredity

LS - 10

Kredity

pracoviště/zkratka

 

 

rozsah 

 

 rozsah

 

1240/V1IC2

ZT

Infekční choroby zvířat II

Prof. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc.

2/1 zk

4

 

 

1650/V1EX

ZT

Choroby exotických zvířat

Prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc.

2/1 zk

3

 

 

1650/V1DEX

ZT

Dovednosti - Choroby exot. zv.

Prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc.

0/2 z

1

 

 

1660/V1CM1, V1CM2

ZT

Chirurgie a ortopedie mal. zvířat

Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

1/2 z

3

1/1 zk

5

1660/V1MZ2, V1MZ3

ZT

Vnitřní nemoci psů a koček II, III

Doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

2/1 z

3

1/2 zk

5

1660/V1DM1, V1DM2

ZT

Dovednosti-chor. psů a koček I, II

Doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

0/2 z

1

0/2 z

1

1670/V1CV1, V1CV2

ZT

Chirurgie a ortopedie vel. zvířat

Doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D.

1/1 z

2

1/1 zk

4

1670/V1EQ1, V1EQ2

ZT

Vnitřní nemoci koní I, II

Doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D.

2/1 z

3

1/2 zk

4

2360/V1MA1, V1MA2

ZT

Hygiena produkce masa I, II

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.  

1/1 z

2

2/2 zk

3

2410/V1VV

ZT

Soudní a veřejné veterinářství

Doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.  

2/2 zk

3

 

 

2410/V1VLE

ZT

Veterinární legislativa EU

Doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.  

1/1 z

1

 

 

1660/V1DOM

ZT

Dovednosti–chir. a ort. mal. zv.

Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

 

 

0/2 z

1

1670/V1DOV

ZT

Dovednosti–chir. a ort. vel. zv.

Doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D.

 

 

0/2 z

1

1670/V1DKO

ZT

Dovednosti–choroby koní

Doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D.

 

 

0/2 z

1

2360/V1ML

ZT

Hygiena produkce mléka

Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.  

 2/2 zk

2

 

-

Volitelný předmět 2

 

 

 

1/2 zk

3

1660/V1PEK

PZ

Profesní etika a komunikace

Doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

1/0 z

1

2360/V1BKP 

ZT

Dovednosti - Bezpečnost a kvalita potravin 

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. 

 

 

0/1 z

1

2410/V1VVL 

ZT

Dovednosti - Veřejné veterinární lékařství 

Doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

0/1 z

1

 

 

2360/V1HYP

-

Stáž jatky

MVDr. Irena Svobodová, Ph.D.

40 h 

1

 

Počet

 

 

30

 

30

 

 

 

 

 

 

60Proč studovat na VETUNI

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT