Kód předmětu

PZ/TZ

Název předmětu

Garant předmětu

ZS - 5

Kredity

LS - 6

Kredity

pracoviště/zkratka

rozsah

rozsah

1200/V1PF2

PZ

Patofyziologie II

MVDr. Jana Doležalová, Ph.D.

1/2 zk

4

 

 

1230/V1PA1, V1PA2

PZ

Parazitologie I, II

Prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.

1/2 z

3

1/2 zk

4

1230/V1PM2, V1PM3

ZT

Patologická morfologie II, III

Doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.

1/2 z

4

1/2 zk

7

1240/V1IM2

PZ

Imunologie II

Prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.

1/1 zk

3

 

 

1500/V1FA2

PZ

Farmakologie a farmacie II

MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.

2/2 zk

4

 

 

1200/V1LDZ

ZT

Labor. diagnostika u záj.zvířat

Prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.

2/1 z

3

 

 

1680/V1KPP

ZT

Klin. propedeutika potr.zvířat 

Doc. MVDr. Svatopluk Čech, Ph.D.

1/1 z

1

 

 

2410/V1ZH

PZ

Zoohygiena

MVDr. Miroslav Macháček, Ph.D.   

1/2 zk

3

 

 

2410/V1TX

PZ

Toxikologie

 PharmDr. Zuzana široká, Ph.D.

2/2 zk

4

 

 

1260/V1GE

ZT

Klinická genetika

Prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.

 

 

2/1 zk

4

1660/V1KPZ

ZT

Klinická propedeutika záj.zvířat

Doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

 

 

1/1 z

1

1680/V1LDP

ZT

Labor. diagnostika u potr.zvířat

Doc. MVDr. Svatopluk Čech, Ph.D.

 

 

1/1 z

2

1680/V1PG1

ZT

Porodnictví a gynekologie I

Doc. MVDr. Radovan Doležel, CSc.

 

 

2/1 z

2

2190/V1CRV

PZ

Choroby ryb a včel

Doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.   

 

 

2/2 z

4

2190/V1ZVE

PZ

Choroby zvěře

Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D.   

 

 

2/2 zk

4

2420/V1PPZ

-

Preklinická praxe v chovu zájmová zv.

MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.

40h

1

2420/V1PPH

-

Preklinická praxe v chovu hospodářská zv.

MVDr. Martin Hostovský, Ph.D. 

 

 

40h

1

1600/V1VUP

-

Veterinární ústav - praxe

MVDr. Kristýna Řeháková, Ph.D.

40h

1

 

Celkem

 

 

30

 

30

 

 

 

 

 

 

60Proč studovat na VETUNI

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT