Kód předmětu

PZ/ZT

Název předmětu

Garant předmětu

ZS - 3

Kredity

LS - 4

Kredity

pracoviště/zkratka

 

 

rozsah

 

 rozsah

 

1200/V1FY2

PZ

Fyziologie II

Prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.

2/2 zk

7

 

 

2420/V1BC2

PZ

Biochemie II

MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.   

2/2 zk

7

 

 

9750/V1AJ2

-

Anglický jazyk II

Mgr. Silvie Schüllerová, Ph.D.

0/2 zk

2

 

 

2190/V1EKL

-

Ekologie

Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D.   

1/2  z

2

 

 

2410/V1VP1, V1VP2

PZ

Základy veterinární péče I, II

MVDr. Simona Kovaříková, Ph.D.

1/1 z

2

1/1 zk

2

2410/V1OZ1, V1OZ2

ZT

Ochrana zvířat, welfare a etologie I, II

Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA   

1/2 z

3

1/2 zk

3

2420/V1VD1, V1VD2

PZ

Výživa zvířat I, II

Doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

2/2 z

4

2/2 zk

4

1240/V1MI1, V1MI2

PZ

Mikrobiologie I, II

Prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.

1/2 z

3

1/2 zk

4

1200/V1PF1

PZ

Patofyziologie I

MVDr. Jana Doležalová, Ph.D.

 

 

1/2 z

4

1230/V1PM1

ZT

Patologická morfologie I

Doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.

 

 

1/2 z

4

1240/V1IM1

PZ

Imunologie I

Prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.

 

 

1/1 z

2

1500/V1FA1

PZ

Farmakologie a farmacie I

MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.

 

 

2/2 z

4

2420/V1ZT

PZ

Zootechnika

Prof. Ing. David Zapletal, Ph.D.   

 

 

2/2 zk

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet

 

 

30

 

30

 

 

 

 

 

 

60Proč studovat na VETUNI

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT