Kód předmětu

PZ/TZ

Název předmětu

Garant předmětu

ZS - 1

Kredity

LS - 2

Kredity

pracoviště/zkratka

 

 

rozsah

 

 rozsah

 

2410/V1ET

PZ

Lékařská terminologie

MVDr. Simova Kovaříková, Ph.D.

1/0 z

1

 

 

2150/V1BF

-

Biofyzika

Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

1/1 z

2

 

 

2360/V1CH

-

Chemie

MVDr. Jiří Bednář, Ph.D.  

1/1 z

2

 

 

2410/V1SV

-

Biostatistika

Mgr. Petr Linhart, Ph.D.

1/2 zk

4

 

 

2420/V1ZE

-

Zemědělská produkce

MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.

1/2 zk

4

 

 

2420/V1ZZ

PZ

Chov zájmových zvířat

Prof. Ing. David Zapletal, CSc.

2/1 zk

4

 

 

2150/V1BI

-

Biologie

Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.   

2/2 zk

5

 

 

1110/V1AN1, V1AN2

PZ

Anatomie I, II

Doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D.

2/2 z

4

4/6 zk

10

1110/V1HI1, V1HI2

PZ

Histologie a embryologie I, II

Prof. MVDr. František Tichý, CSc.

2/2 z

4

2/3 zk

8

2150/V1ZO

-

Zoologie

Doc. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.   

 

 

1/1 z

2

2420/V1BO

-

Botanika

MVDr. Jana Tšponová, Ph.D.

 

 

1/1 z

2

1200/V1FY1

PZ

Fyziologie I

Prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.

 

 

2/2 z

3

2420/V1BC1

PZ

Biochemie I

MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.   

 

 

2/2 z

3

9750/V1AJ1

-

Anglický jazyk I

Mgr. Silvie Shüllerová 

 

 

0/2 z 

2

 

Počet

 

 

30

 

30

 

 

 

 

 

 

60Proč studovat na VETUNI

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT