Statut Fakulty veterinárního lékařství

Část první

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Článek 1

 

1) Tento statut je vnitřním předpisem Fakulty veterinárního lékařství veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Upravuje podle zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách (dále jen "zákon") a v souladu se statutem Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen "VFU") poslání, postavení, činnost, organizaci, řízení a hospodaření na Fakultě veterinárního lékařství (dále jen "fakulta") a studium na ní.

 

2) Dalšími vnitřními předpisy fakulty jsou organizační řád fakulty, jednací a volební řád akademického senátu fakulty, jednací řád vědecké rady fakulty a disciplinární řád pro studenty.

 

 

   Celý text ke stažení zde... (*.pdf)