Informace a kontakty potřebné pro přijímací zkoušky


Jak se přihlásit do doktorského studijního programu:


Témata pro akademický rok 2016/2017 na která se můžete hlásit, Vám budou k dispozici na vývěsce a webových stránkách od začátku měsíce června 2016 do 30. 6. 2016.
Během tohoto měsíce si můžete podat přihlášku a to buď písemně na adresu:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinárního lékařství , Studijní odd. pro DSP Palackého tř. 1946/1, 612 42 BRNO

nebo doručit osobně na studijní oddělení FVL v budově SIC.

Přihláška musí obsahovat:

  • Vyplněný formulář (k dispozici zdarma v kanceláři na studijním odd. pro DSP)
  • Životopis
  • Ověřenou kopii diplomu
  • Dvě pasové fotografie
  • Písemná žádost o přijetí (motivační dopis)


Registrační poplatek: 0,-

Přijímací zkoušky: jsou stanoveny na 15. - 29. 7. 2016

Kontakt:
e-mail: sitavancovaa@vfu.cz
tel. č.: 420 - 541 562 444 (Andrea Šitavancová, Dis.) fax č.: 420 - 549 248 841