Zahájení akademického roku 2017/2018

Řádná výuka 1. – 5. ročníku v akademickém roce 2017/2018 na FVL VFU Brno bude zahájena dle platných rozvrhů v pondělí dne 18. září 2017.

 

Řádná výuka 6. ročníku v akad. roce 2017/2018 bude zahájena dne 28. srpna 2017.
Zápis do jednotlivých ročníků studia FVL VFU Brno se bude konat v posluchárně Pavilonu klinik malých zvířat v uvedených termínech:

 

1. ročník 1. 9. 2017 9.00 hod
2. ročník 11. 9. 2017 9.00 hod
3. ročník 12. 9. 2017 9.00 hod
4. ročník 13. 9. 2017 9.00 hod
5. ročník 14. 9. 2017 9.00 hod
6. ročník 28. 8. 2017 9.00 hodU zápisu studenti předloží:

  • výkaz o studiu
  • v případě nespárování platby 210,- Kč ve STAGu za prodloužení ISIC karty (číslo účtu 154568547/0300, variabilní symbol 41900, specifický symbol – rodné číslo), je nutné předložit doklad o úhradě této částky.

 

Všechny složené zápočty, zkoušky a praxe musí být zapsány ve výkazu o studiu s datem vykonání (proveďte si také kontrolu ve STAGu). Upozorňujeme, že podmínkou zápisu do vyššího ročníku je splnění předepsaných kreditů k postupu do dne zápisu.

 

Dále upozorňujeme, že řádný zápis je součástí zahájení výuky. Student, který se nezapíše ke studiu, se posuzuje jako student, který studium ukončil ve smyslu § 56, odst. 1, písm. b) zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb.