6. ročník pro rok 2016/2017

 

Kód předmětu (pracoviště/zkratka)
Název předmětu
Garant

11. – 12.  SEMESTR
bloková výuka
Kredity  
1240/V1ICL Infekční choroby zvířat a legislativa
prof. MVDr. F. Treml, CSc.,
150 hodin SRZk 8
2350/V1HYG Hygiena potravin
prof. MVDr. I. Steinhauserová, CSc.
150 hodin SRZk 8

1650/V1PPS Choroby ptáků, plazů a drobných savců

prof. MVDr. Z. Knotek, CSc.

300 hodin VSRZk 17
1660/V1PK Choroby psů a koček
prof. MVDr. A. Nečas, Ph.D., MBA
300 hodin VSRZk 17
1670/V1KO Choroby koní
prof. MVDr. J. Hanák, DrSc.
300 hodin VSRZk 17
1200/V1KP Klinická patologie
prof. MVDr. J. Doubek, CSc.
180 hodin VSRZk 10
1680/V1PRA Choroby prasat
prof. MVDr. J. Smola, CSc.
180 hodin VSRZk 10
1680/V1PRE Choroby přežvýkavců
doc. MVDr. J. Illek, DrSc
180 hodin VSRZk 10
1900/V1DIP Odborná práce 300 hodin VSRZk 17


SRZk – státní rigorózní zkouška

VSRZk – volitelná státní rigorózní zkouška