STUDIJNÍ PLÁN - AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 - FVL VFU BRNO

5. rok studia

 

kód předmětu

název předmětu

garant předmětu

ZS - 5

kredity

LS - 6

kredity

pracoviště/zkratka

   

 

 

 

 
1240/V1IC2 Infekční choroby zvířat II Prof. MVDr. František Treml, CSc.

2/1 zk

5

   
1650/V1EX Choroby exotických zvířat Prof.MVDr. Zdeněk Knotek, CSc.

2/1 zk

4

   
1650/V1DEX Dovednosti-Choroby exot.zvíř. Prof.MVDr. Zdeněk Knotek, CSc.

0/1 z

1

   
1660/V1CM1, V1CM2 Chirurgie a ortopedie mal.zvířat Prof.MVDr. Alois Nečas,Ph.D.,MBA

1/2 z

2

1/1 zk

4

1660/V1MZ2, V1MZ3 Vnitřní nemoci psů a koček II,III Doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

2/1 z

3

2/2 zk

5

1660/V1DM1, V1DM2 Dovednosti-chor. psů a ko. I, II Doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

0/1 z

1

0/1 z

1

1670/V1CV1, V1CV2 Chirurgie a ortopedie vel. zvířat MVDr. Šárka Krisová, Ph.D.

1/1 z

2

1/1 zk

4

1670/V1EQ1, V1EQ2 Vnitřní nemoci koní I, II MVDr. Petr Jahn, CSc.

2/1 z

3

2/1 zk

5

2350/V1MA1, V1MA2 Hygiena produkce masa I, II Prof.MVDr. I. Steinhauserová, CSc.

1/1 z

1

2/2 z

2

2390/V1VV Soudní a veřejné veterinářství Doc. MVDr. P. Chloupek, Ph.D.

2/2 zk

4

   
2380/V1VLE Veterinární legislativa EU Doc. MVDr. P. Chloupek, Ph.D.

1/1 z

1

   
  Volitelný předmět 3  

1/2 zk

3

   
1660/V1DOM Dovednosti–chir. a ort.mal.zvíř. Prof.MVDr. Alois Nečas,Ph.D.,MBA    

0/1 z

1

1670/V1DOV Dovednosti–chir. a ort.vel.zvíř. MVDr. . Šárka Krisová, Ph.D.    

0/1 z

1

1670/V1DKO Dovednosti–choroby koní MVDr. Petr Jahn, CSc.    

0/1 z

1

2340/V1ML Hygiena produkce mléka Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D    

2/2 z

2

  Volitelný předmět 4      

1/2 zk

3

1900/V1HYP Stáž jatky - str. 70      

40 h

1

             
             

 

Počet

 

 

30

 

30

 

   

 

 

 

60