STUDIJNÍ PLÁN - AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 - FVL VFU BRNO

4. rok studia

 

kód předmětu

název předmětu

garant předmětu

ZS - 5

kredity

LS - 6

kredity

pracoviště/zkratka

   

 

 

 

 
1240/V1EP Obecná epizootologie Prof. MVDr. František Treml, CSc.

1/1 z

3

   
1660/V1CHA Obecná chirurgie a anesteziol. Prof.MVDr. Alois Nečas,Ph.D.,MBA

2/2 zk

5

   
1660/V1ZDG Zobrazovací diagnostika MVDr. Pavel Proks, Ph.D.

1/2 zk

5

   
1680/V1PG2 Porodnictví a gynekologie II Doc. MVDr. Radovan Doležel, CSc.

1/2 zk

6

   
1680/V1DPG Dovednosti – porodnictví a gyn. Doc. MVDr. Radovan Doležel, CSc.

0/1 z

1

   
1680/V1RU1, V1RU2 Vnitřní nemoci přežvýkavců I, II Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc.
Prof.Dr.med.vet. Walter Baumgartner,Dr.h.c.

2/1 z

2

2/1 zk

5

1680/V1SU1, V1SU2 Vnitřní nemoci prasat I, II Prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.

2/1 z

2

2/1 zk

5

  Volitelný předmět 1  

1/2 zk

3

   
  Volitelný předmět 2  

1/2 zk

3

   
1240/V1IC1 Infekční choroby zvířat I Prof. MVDr. František Treml, CSc.    

2/1 z

2

1650/V1CPD Choroby produkční drůbeže MVDr. Libuše Kulíková, Ph.D.    

2/1 zk

5

1660/V1MZ1 Vnitřní nemoci psů a koček I Doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.    

2/1 z

3

1680/V1AND Andrologie Doc. MVDr. Svatopluk Čech, Ph.D.    

1/1 zk

3

1680/V1DCE Dovednosti – choroby přežvýk. Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc.
Prof.Dr.med.vet. Walter Baumgartner,Dr.h.c.
   

0/1 z

1

1680/V1DPR Dovednosti – choroby prasat Prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.    

0/1 z

1

2380/V1EKN Ekonomika veterinární činnosti Doc. MVDr. Vlad. Pištěková, Ph.D    

1/1 z

2

1900/V1KS Stáž - klinika Doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.    

20 h

3

 

Počet

 

 

30

 

30

 

   

 

 

 

60