STUDIJNÍ PLÁN - AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 - FVL VFU BRNO

3. rok studia

 

kód předmětu

název předmětu

garant předmětu

ZS - 5

kredity

LS - 6

kredity

pracoviště/zkratka

   

 

 

 

 
1200/V1PF2 Patofyziologie II MVDr.Jaros.Tomenendálová, Ph.D.

1/2 zk

4

   
1230/V1PA1, V1PA2 Parazitologie I, II Prof. MVDr. Břetisl. Koudela, CSc.

1/2 z

3

1/2 zk

5

1230/V1PM2, V1PM3 Patologická morfologie II, III Doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.

2/2 z

4

2/2 zk

7

1240/V1IM2 Imunologie II Prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.

1/1 zk

3

   
1500/V1FA2 Farmakologie a farmacie II MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.

2/2 zk

4

   
1200/V1LDZ Labor. diagnostika u záj.zvířat Prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.

2/1 z

3

   
1680/V1KPP Klin. propedeutika potr.zvířat MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.

1/1 z

1

   
2230/V1ZH Zoohygiena MVDr. Miroslav Macháček, Ph.D.

1/2 zk

4

   
2390/V1TX Toxikologie Prof. MVDr. Z. Svobodová, DrSc

2/2 zk

4

   
1260/V1GE Klinická genetika Prof.MVDr.RNDr. Petr Hořín, CSc.    

2/1 zk

4

1660/V1KPZ Klinická propedeutika záj.zvířat Doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.    

1/1 z

1

1680/V1LDP Labor. diagnostika u potr.zvířat Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc.    

1/1 z

2

1680/V1PG1 Porodnictví a gynekologie I Doc. MVDr. Radovan Doležel, CSc.    

2/1 z

2

2190/V1CRV Choroby ryb a včel Prof. MVDr. Stanisl. Navrátil, CSc.    

2/2 zk

4

2190/V1ZVE Choroby zvěře Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D.    

2/2 zk

4

1900/V1VUP Veterinární ústav – praxe      

40 h

1

             

 

Počet

 

 

30

 

30

 

   

 

 

 

60