STUDIJNÍ PLÁN - AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 - FVL VFU BRNO

2. rok studia

 

kód předmětu

název předmětu

garant předmětu

ZS - 3

kredity

LS - 4

kredity

pracoviště/zkratka

   

 

 

 

 
1200/V1FY2 Fyziologie II Prof.MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.

2/2 zk

7

   
2390/V1BC2 Biochemie II MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D.

2/2 zk

7

   
9750/V1AJ Anglický jazyk Mgr. Silvie Schüllerová, Ph.D.

0/2 zk

2

   

2190/V1EKL

Ekologie Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D.

1/2  z

2

   
2390/V1VP1, V1VP2 Základy veterinární péče I, II Prof. MVDr. V. Večerek, CSc.,MBA

1/1 z

2

1/1 zk

2

2390/V1OZ1, V1OZ2 Ochrana zvířat, welfare a etologie I, II Prof. MVDr. V. Večerek, CSc.,MBA

1/2 z

3

1/2 zk

3

2220/V1VD1, V1VD2 Výživa zvířat I, II Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.

2/2 z

4

2/2 zk

4

1240/V1MI1, V1MI2 Mikrobiologie I, II Prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.

1/2 z

3

1/2 zk

4

1200/V1PF1 Patofyziologie I MVDr.Jaros.Tomenendálová, Ph.D.    

1/2 z

4

1230/V1PM1 Patologická morfologie I Doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.    

2/2 z

4

1240/V1IM1

Imunologie I Prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.    

1/1 z

2

1500/V1FA1

Farmakologie a farmacie I MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.    

2/2 z

4

2230/V1ZT Zootechnika Doc. Ing. David Zapletal, Ph.D.    

2/2 zk

3

             
 

Počet

   

30

 

30

 

   

 

 

 

60