STUDIJNÍ PLÁN - AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 - FVL VFU BRNO

1. rok studia

 

kód předmětu

název předmětu

garant předmětu

ZS - 3

kredity

LS - 4

kredity

pracoviště/zkratka

   

 

 

 

 
2390/V1ET Lékařská terminologie a etika Prof. MVDr. V. Večerek, CSc.,MBA

1/0 z

1

   
2240/V1BF

Biofyzika

Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

1/1 z

2

   
2240/V1CH Chemie MVDr. Jiří Bednář, Ph.D.

1/1 z

2

   
2390/V1SV Biostatistika Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D.

1/2 zk

4

   
2230/V1ZE Zemědělská produkce MVDr. Leo Kroupa, Ph.D.

1/2 zk

4

   
2230/V1ZZ Chov zájmových zvířat Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.

2/1 zk

4

   
2150/V1BI Biologie Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

2/2 zk

5

   
1110/V1AN1, V1AN2 Anatomie I, II Doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D.

2/2 z

4

4/6 zk

10

1110/V1HI1, V1HI2 Histologie a embryologie I, II Prof. MVDr. František Tichý, CSc.

2/2 z

4

2/3 zk

8

2150/V1ZO Zoologie Doc. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.    

1/1 z

2

2220/V1BO Botanika MVDr. Eva Štercová, Ph.D.    

1/1 z

2

1200/V1FY1 Fyziologie I Prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc    

2/2 z

4

2390/V1BC1 Biochemie I

MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D.

   

2/2 z

4

             
 

Počet

   

30

 

30

 

   

 

 

 

60