Aktuální infomace pro studenty DSP

Vážení studenti doktorského studijního programu FVL VFU Brno,
tímto Vás informuji o zápisu do dalšího roku studia v akademickém roce 2017/2018, který se bude konat:

 

ve čtvrtek 21. 9. 2017


od 9:00 hod. – 1. ročník
od 10:00 hod. – vyšší ročníky (pro zápis do dalšího roku studia nutno doložit index DSP a aktuální Kreditové hodnocení s podpisy předsedy OR a školitele, formulář je ke stažení na webu FVL a doklady o absolvovaných aktivitách)

 

Zápis se uskuteční na studijním odd. DSP FVL – budova SIC dveře č. 238Andrea Šitavancová, DiS.
Studijní odd. FVL VFU Brno
Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno
telefon +420 541 562 444
www.vfu.cz
e-mail:
sitavancovaa(at)vfu.cz
IČ 62157124