Pedagogická činnost - patologická morfologie

Výuka patologické morfologie pro magisterské studium FVL a FVHE. Výuka patologie jatečných zvířat pro
bakalářské studium FVHE.

Pedagogická činnost - parazitologie

Výuka veterinární parazitologie je zajišťována v magisterském studijním programu programu Fakulty veterinárního lékařství a Fakulty veterinární hygieny a ekologie. Podílí se na výuce v bakalářském studijním programu, obor hygiena, technologie a ekologie potravin. Studentům IV. a V. ročníků FVL nabízí povinně volitelné předměty Klinická parazitologie psa a kočky a Parazitózy volně žijících a exotických zvířat. Studenti se aktivně zapojují do činnosti ústavu, rozšiřují své znalosti ve zvolené problematice a zpracovávají pregraduální odborné práce. Vědeckovýzkumná činnost studentů postgraduálního studia je odborně vedena a podporována.