Seznam nabízených služeb, oddělení parazitologie

Kromě níže vyjmenovaných parazitologických vyšetření poskytujeme pro kolegy a klienty také konzultace nálezů, konzultace managementu parazitologicky pozitivních chovů a informace týkající se možností ochrany zdraví člověka v oblasti parazitárních zoonóz.

• vyšetření trusu zvířat: nativní roztěr, centrifugačně flotační metoda, sedimentační metoda, larvoskopické metody, specifické barvení na kryptosporidie, kvantitativní vyšetření dle McMastera

• vyšetření krve: barvení a vyšetření krevních nátěrů na přítomnost krevních parazitů vyšetření krve na mikrofilárie (Knottův test)

• vyšetření kožních seškrabů
• vyšetření tkání na přítomnost parazitů vyjma Trichinella spp.
• vyšetření moči na přítomnost spor E. cuniculi (Calcofluor)
• determinace vnitřních a vnějších parazitů
• další vyšetření po dohodě
 

 

Seznam nabízených služeb, oddělení patologie

• pitevní vyšetření
• odběr vzorků tkání na bakteriologické, virologické, toxikologické vyšetření
• histopatologické vyšetření: přehledné barvení, speciální barvení, dekalcifikace, imunohistochemické vyšetření neoplazií
• cytologické vyšetření
• zhotovení histopatologických preparátů